Η νέα μας ιστοσελίδα είναι γεγονός
Ενημερωμένη και άμεση έχει ως στόχο η αμφίδρομη επαφή μας να γίνει πιο συχνή και ουσιαστική...Μελέτη χώρου

Κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο χώρο σας πραγματοποιείται επιμέτρηση και εκτίμηση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και του τρόπου τοποθέτησης τους. Μετά τις παραπάνω ενέργειες, σας δίνεται ολοκληρωμένη έγγραφη προσφορά.